ΟΜΑΔΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΡΤΖΙΛΑΡ

Ποιοί είμαστε ;

Είμαστε μια μικρή ομάδα παραγωγών Βάμβακος με έδρα στο Άδενδρο του Δήμου Χαλκηδόνας στο νομό Θεσσαλονίκης .  Το όραμα μας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας πιστοποιημένου βαμβακιού με την χρήση σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών μας ένωσε και ιδρύθηκε η ΚΥΡΤΖΙΛΑΡ ΙΚΕ, με κύριο σκοπό την ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος μας, προς όφελος των παραγωγών , της αγροτικής οικονομίας και των καταναλωτών μας.

Ποιος είναι ο σκοπός μας ;

Με την εμπειρία του χθες και το βλέμμα στο αύριο ενώσαμε τις δυνάμεις μας για την ανάδειξη της καλύτερης ποιότητας του προϊόντος μας , με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον  και στις ανάγκες των καταναλωτών.  Μέσα από αυτήν την ένωση η ΚΥΡΤΖΙΛΑΡ ΙΚΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει και να αναπτύξει :

Καλύτερες τιμές

Με την από κοινού διάθεση του παραγόμενου βαμβακιού μέχρι την προετοιμασία , την διάθεση και τον εφοδιασμό των χονδρεμπόρων επιδιώκουμε την εξασφάλιση της καλύτερης τιμής.

Προσφορά & Ζήτηση

Προσαρμόζουμε την παραγωγή μας σύμφωνα με την ζήτηση και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μείωση στο κόστος παραγωγής.

Έρευνα & Καινοτομία

Διεξάγουμε έρευνες και αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες με αντικείμενο τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής , τις καινοτόμους πρακτικές , την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις στην αγορά.

Προώθηση & Προβολή

Αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και μεθόδους για την επιτυχή προώθηση και προβολή των προϊόντων μας, και την εμπορική αξιοποίηση αυτών επιτυγχάνοντας  έτσι  ανταγωνιστικότερους όρους στην αγορά.

Τεχνογνωσία & Εφαρμογή

Εφαρμόζουμε καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές παραγωγής και αξιοποιούμε τα κατάλληλα μέσα παραγωγής με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Σεβασμό στο Περιβάλλον

Με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διαχειριζόμαστε τα υποπροϊόντα και τα απόβλητα με κύριο γνώμονα την προστασία των υδάτων και του εδάφους και την διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.

Επένδυση & Εξέλιξη

Επενδύοντας σε σύγχρονο μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό στοχεύουμε στην βελτιστοποιήση του κόστους παραγωγής και στην βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.